Страница Новини

Новини

news

26 Май, 2023

Над 10 пъти скочи броят на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие за 2 месеца

Над 10 пъти е скочил броят на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след като преди два месеца „Информационно обслужване“ разшири и оптимизира функционалностите му. Броят на предоставените през ЕПЕП достъпи до дела надхвърли 176 000, а заявените по електронен път от края на март 2023 г. досега са над 15 800, което бележи ръст от над 700% на месечна база, спрямо периода от ноември 2015 г. – до 26.03.2023 г. След оптимизацията на системата, прочетените електронни призовки през потребителски профили са над 1 500, което е четирикратно увеличение спрямо предходните 8 години. Данните показват, че след оптимизацията на портала, пасивният достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела се е увеличил драстично. Разработената нова функционалност на ЕПЕП за активен достъп до дела, чрез извършване на процесуални действия в електронна форма, е дала възможност на адвокати и страни по дела да попадат успешно над 2 400 електронни документа в 125 съдилища.

Оптимизираният портал предоставя възможност за онлайн регистрация на потребители, създаване и управление на профили на юридически лица (държавни институции, банки, застрахователи, доставчици на комунални услуги и др.), електронно заявяване на достъп до дела, нови електронни услуги за иницииране на съдебно производство, подаване на документи по образувани дела и електронни разплащания през виртуален POS терминал. Потребителският интерфейс е изцяло обновен, модерен и динамичен, с възможност за удобно и лесно проследяване на хронологията по съдебните дела. Изграден е нов изглед и организация на електронната папка по дела, с възможност за удобен преглед на документи, както и налично електронно връчване на книжа, с използване на услуга за удостоверяване на време.

Оптимизираният портал за електронно правосъдие беше въведен в експлоатация в края на март 2023 г. в изпълнение на проект „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“ на Висшия съдебен съвет. Основна цел на проекта е подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до е-правосъдие чрез създаване на условия за извършване на процесуални действия в електронна форма, електронно призоваване и електронно плащане.

„Информационно обслужване“ започна разработване на мобилно приложение на Единния портал за електронно правосъдие, чрез което страните по дела, адвокатите и представители на юридически лица, ще имат възможност за преглед на съдебни дела от различни мобилни устройства.

  

 

 

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.