Страница Новини

Новини

news

10 Август, 2023

Министър Йоловски: Над 130 000 са одобрените е-протоколи за скъпоструващо домашно лечение

Общият брой на регистрираните и одобрените електронни протоколи за скъпоструващо домашно лечение надхвърли 130 000, като на тяхна база са издадени над 103 000 е-рецепти. Това коментира министърът на електронното управление Александър Йоловски. „За по-малко от 6 месеца, откакто „Информационно обслужване“ АД въведе в експлоатация издаването по електронен път на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса/Районните здравноосигурителни каси (НЗОК/РЗОК)“, данните показват много добри резултати“, посочи още той.

Е-протоколите заместват използваните доскоро хартиени протоколи за отпускане на медикаменти за скъпоструващо домашно лечение, които се заверяваха от Националната и районните здравноосигурителни каси. Само от началото на юли, когато НЗОК и РЗОК започнаха да приемат единствено електронни протоколи за скъпоструващо домашно лечение, са регистрирани над 37 хил. документа.

„Въвеждането на електронните протоколи облекчава значително над 280 000 пациенти“, каза министър Йоловски. По думите му с електронизацията на процеса отпада задължението на здравноосигурените лица да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Това е огромно облекчение за пациентите, част от които са трудно подвижни, като им спестява значителни средства и време. В момента заверката на протоколите по електронен път отнема по-малко от 1 ден. От друга страна отпадна и ангажиментът на пациентите да предоставят в аптеката хартиен документ при получаване на изписаните им медикаменти.

Въвеждането на електронни протоколи увеличава многократно и контрола от страна на НЗОК върху разходването на средствата за скъпоструващо домашно лечение, което води до по-детайлно планиране, прогнозиране и управление на ресурсите. Електронизацията на процесите подобрява съществено качеството на здравните услуги в България

„В момента екипите на „Информационно обслужване“ АД работят и по системата за верификация на лекарствените продукти. Това ще позволи на НЗОК да заплаща само лекарства, които са успешно верифицирани в системата на Българската организация по верификация на лекарствата (БОВЛ)“, обяви Александър Йоловски. По този начин се избягва опасността от използването на фалшифицирани лекарства, които представляват все по-голям риск в световен мащаб. Системата за верификация предотвратява навлизането и разпространението на фалшифицирани лекарства в законната дистрибуторска мрежа. Тя има за цел да се съобрази с новите изисквания на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.