Страница Новини

Новини

news

04 Октомври, 2023

Партиите могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в избори, вече имат възможност да обявяват дарителите си по електронен път чрез цифров сертификат. Това стана възможно, след като „Информационно обслужване“ АД надгради поддържания от Сметната палата Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Досега дарителите се обявяваха единствено на хартиен носител. Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са задължени в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания да представят в Сметната палата информация за всички свои дарители, кандидати и членове на инициативните комитети, които са предоставили средства, както и данни за социологически, рекламни и PR агенции. Законодателната рамка изисква и декларации за произхода на дарените средства – със заличени лични данни. Участниците в изборите са задължени да подават към ЕРИК всяка следваща нова информация и по време на кампанията в срок до 7 дни от възникването ѝ. 

Възможността за подаване на данните по електронен път чрез цифров сертификат улеснява максимално участниците в изборите, пести време и усилия, като увеличава значително прозрачността и доверието в изборния процес и финансирането на предизборните кампании. Надграденият регистър е разработен чрез съвременни технологии, с удобен, опростен и динамичен потребителски интерфейс. Той представлява уеббазирана система, която също така съхранява информация за текущи и отминали кампании. Използваната технология позволява обмен на данни със съществуващи информационни системи и регистри и служебен безвъзмезден обмен за предоставяне на точна и актуална информация в реално време.

Чрез надградения ЕРИК се осигурява високо ниво на сигурност на изпратените документи. Системата се ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), а сигурността на данните се обезпечава чрез публичен и частен ключ. Данните, които Изборният кодекс изисква от партиите, коалициите и инициативните комитети, могат да бъдат изпратени по всяко време на денонощието бързо, лесно и удобно. Допълнително улеснение е, че едно и също лице, с един цифров сертификат, може да подава информация за няколко субекта след необходимата оторизация.

За „Информационно обслужване“ АД

„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване” АД е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги, ISO 37001:2016 за управление за борба с подкупването и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.