Страница Новини

Новини

news

25 Януари, 2024

„Информационно обслужване“ стана член на Европейската асоциация на публичните IT доставчици

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ бе приет за член на Европейската асоциация на публичните IT доставчици  EURITAS (https://www.euritas.eu/).

В престижната асоциация членуват представители на най-развитите държави в Европа, сред които са Германия, Италия, Финландия, Малта, Швейцария, Дания, Холандия и Хърватия. Целта на асоциацията е да създаде трансевропейска мрежа от обществени доставчици на ИКТ услуги, които да обменят ноу-хау и най-добрите практики в областта на електронното управление, да адаптират стандартите и потенциала за надграждане на IT системите, използвани в публичната администрация.

„Информационно обслужване“ получи изрична покана за членство в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги на Стария континент и така стана вторият представител на Източна Европа в нея. 

„Членството в Асоциацията е огромна оценка за резултатите от нашата работа, за професионализма, отдадеността и страстта, с които променяме основни процеси в държавата и подобряваме обществото, в което живеем“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов. По думите му присъствието на българска компания в EURITAS e огромно признание за целия IT сектор в страната и огромно задължение да се спазват най-добрите световни практики в областта на ИКТ услугите.

 

 

За „Информационно обслужване“ 

„Информационно обслужване“ е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване” е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015  за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013  за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги, ISO 37001:2016 за борба с подкупването и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.