Страница Продукти

Продукти

Готови решения за бизнеса и администрацията

Детски заведения

  • „Сладко бебе“ – система за управление на детски ясли;
  • „Щастливо детство“ – система за управление на детски градини. Състои се от следните модули:
    • „Присъствено-Финансов“ – присъствия, автоматично начисляване на такси, ПКО, РКО, ПК, разплащане на такси през програмния продукт, внасяне на събрани такси по сметка на общината и т.н. Индивидуални справки за всяко детско заведение и обобщени справки за всички детски заведения в общината;
    • „Служители и отчет на разходите за храна“ - присъствия на служителите, Форма 76, Численост на персонала. Въвеждане на разходите за храна от калкулационните листи. Генериране на регламентирани автоматизирани справки.
  • „Уеб родител“ – публично, УЕБ-базирано приложение за родителите, чиито деца посещават общинските детски заведения. Родителите получават информация за развитието на детето в детското заведение, седмичното меню, дължими и платени такси и др.

За повече информация: "Информационно обслужване" АД, клон Варна

news