Проекти

Регистри и системи

Проектиране, разработка, внедряване и поддържане на информационни системи, бази данни, големи корпоративни приложни системи.

E-услуги

Разработени дигитални услуги

Уеб портали

Уебсайтове, разработени от нас

Консултантски услуги и технологични одити

Технологичен консултинг и одити в сферата на ИТ решенията

Комуникации и инфраструктура

Поддържани комуникационни системи и центрове за данни

Клиентите

които ни дадоха възможност да създадем уникални решения за техния бизнес