Страница Проекти

Проекти

Регистри и системи

Проектиране, разработка, внедряване и поддържане на информационни системи, бази данни, големи корпоративни приложни системи.

E-услуги

Разработени дигитални услуги

Уеб портали

Уебсайтове, разработени от "Информационно обслужване"