E-услуги

Разработени дигитални услуги

Мобилно приложение на НАП

Мобилното приложение на НАП предлага проверка на здравноосигурителен статус, регистрация по ЗДДС, данъчен календар, търсене на офиси на НАП и МДТ в цялата страна, както и регистрация на касови бележки за участие в лотарията на kasovbon.bg

Електронни търгове за дървесина

Платформата за електронни тръжни процедури за продажба на дървесина обработва всички стъпки от планирането на търговете, през провеждането, онлайн участие с наддаване и обявяване на купувач. Всички документи се подписват с електронен подпис, а наддаванията се сертифицират със сигурно подписване на време - Secure TimeStamp.

БДЖ онлайн билети

Система за онлайн резервация и издаване на билети за БДЖ - Пътнически превози. Позволява търсене на маршрути, график на влакове, резервация, издаване и плащане на билети с дебитна или кредитна карта.

Главна инспекция по труда

Електронен портал с услуги предоставяни от Главна инспекция по труда.

Портал за електронни услуги на НАП

"Информационно обслужване" АД развива и поддържа Портала за защитен електронен обмен на информация между НАП, гражданите и бизнеса (подаване на декларации и заявления, включително разплащания на дължими данъци)

Secure TimeStamp

Система за сигурно подписване на време предоставена от доставчика на удостоверителни услуги StampIt.

Клиентите

които ни дадоха възможност да създадем уникални решения за техния бизнес