Страница Проекти

E-услуги

Разработени дигитални услуги

Мобилно приложение на НАП

Мобилното приложение на НАП предлага проверка на здравноосигурителен статус, регистрация по ЗДДС, данъчен календар, търсене на офиси на НАП и МДТ в цялата страна, както и регистрация на касови бележки за участие в лотарията на kasovbon.bg

Електронни търгове за дървесина

Платформата за електронни тръжни процедури за продажба на дървесина обработва всички стъпки от планирането на търговете, през провеждането, онлайн участие с наддаване и обявяване на купувач. Всички документи се подписват с електронен подпис, а наддаванията се сертифицират със сигурно подписване на време - Secure TimeStamp.

БДЖ онлайн билети

Система за онлайн резервация и издаване на билети за БДЖ - Пътнически превози. Позволява търсене на маршрути, график на влакове, резервация, издаване и плащане на билети с дебитна или кредитна карта.

Главна инспекция по труда

Електронен портал с услуги предоставяни от Главна инспекция по труда.

Портал за електронни услуги на НАП

"Информационно обслужване" АД развива и поддържа Портала за защитен електронен обмен на информация между НАП, гражданите и бизнеса (подаване на декларации и заявления, включително разплащания на дължими данъци)

Secure TimeStamp

Система за сигурно подписване на време предоставена от доставчика на удостоверителни услуги StampIt.