Страница Проекти

Уеб портали

които правим

Уебсайтове, разработени от нас

Български пощи

Изцяло обновена Интернет страница на Български пощи ЕАД - нова графична визия и електронни услуги - проследяване на пратки, търсене на пощенски кодове, база данни с пощенските станции в страната.

Министерство на финансите

Цялостно Интернет представяне на Министерство на финансите, което включва сайт с богата информация за институцията, електронно предоставяни услуги, отворени данни.

Национален статистически институт

Нова графична визия на Интернет страницата на Националния статистически институт.

Пристанищна инфраструктура

ДППИ управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Порталът предлага информация за услугите и дейността на предприятието, както и препратки към различни електронно предоставяни услуги.

EMS Bulpost

EMS Bulpost е куриерска услуга на Български пощи ЕАД. Сайтът предлага информация за предлаганите услуги, тарифите, както и възможност за проследяване на пратки.

Централна избирателна комисия

Порталът предоставя информация за изборните процеси в България, включително и резултатите от всички проведени избори. Разработени са електронни услуги и се предоставят отворени данни. Заседанията на ЦИК се излъчват в реално време, като се поддържа и архив със записи.

Агенция за държавна финансова инспекция

Интернет страница на агенцията.

Фонд мениджър на финансови инструменти в България

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД отговаря за изпълнението на финансовите инструменти предвидени в Регламент на ЕП, които са част от подкрепата, предоставена на България от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез оперативните програми.

Дунав мост Видин-Калафат

Сайтът предоставя актуална информация за тарифите и условията за преминаване през съоръжението, ремонти и затваряне на пътните ленти, данни за метеорологичната обстановка в района. Информацията се поддържа на български, румънски и английски език.

https://coronavirus.bg/

Единен информационен портал - официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията