Страница Проекти

Комуникации и инфраструктура

Поддържани комуникационни системи и центрове за данни

Мрежа за пренос на данни на МФ

Осигурява комуникационна свързаност на Министерството на финансите, вкл. Националната агенция за приходите и Агенция Митници с всичките им подразделения в София и страната.

IT инфраструктура за БДЖ

Цялостна IT инфраструктура за БДЖ, включително система за управление на касите и онлайн издаване на билети.

Централна избирателна комисия

Защитена IT инфраструктура за Централната избирателна комисия на България, включваща сървъри за обработка на данни, електронни услуги, портал с резултати от избори и референдуми, онлайн видео излъчване на заседанията на ЦИК.

Изпълнителна агенция по лекарствата

Поддържане и администриране на IT инфраструктура за агенцията.