Страница Услуги

Услуги

Управление, наблюдение и администриране на системи за управление на бази данни. Проектиране, изграждане, внедряване и поддръжка на големи корпоративни приложни системи.

Системна интеграция

"Информационно обслужване" изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на системите с национално значение.

Прочети повече

Информационни системи

Разработване на информационни системи за клиенти от корпоративния сектор и държавната администрация.

Прочети повече

Системно администриране

Администриране, поддръжка и помощ на LAN-локални и WAN-отдалечени мрежи, комуникационни мрежи и системи за управление.

Прочети повече

Мрежови решения

Консултиране, внедряване, администриране и техническа поддръжка на комуникационни мрежи на различни по големина и структура организации.

Прочети повече

Аутсорсинг

Реализирация на аутсорсинг проекти от национален мащаб, осъществяване на информационни дейности, оптимизиране на разходи и персонал.

Прочети повече

Обучение

Центърът за професионално обучение на "Информационно обслужване" е първият лицензиран център за ИТ професионално обучение в България.

Прочети повече

Мониторинг и защита от кибератаки

Специализиран 24/7 мониторинг за проактивна защита от кибератаки. Център за операции по сигурността (SOC).

Прочети повече

Infrastructure as a Service (IaaS)

Услугата дава възможност на клиентите да използват изолиран ресурс, част от облачната среда на „Информационно обслужване“.

Прочети повече