Страница Услуги

Системна интеграция

„Информационно обслужване“ АД е един от водещите системни интегратори в България, с над 20-годишен опит във въвеждането на информационни и комуникационни технологии. Благодарение на нашите ресурси и технологична база, компанията ни е сред малкото български ИТ фирми с реални възможности за изпълнение на проекти в национален мащаб, като например интегрирането на информационно-комуникационната среда на Министерство на финансите на Република България.

Компанията ни притежава ресурсите и опита за изграждане на инфраструктура и интегриране на всички софтуерни и хардуерни компоненти на една организация в единна система. След проучване и анализ на текущото състояние и потребностите на организацията на клиента, нашият екип ще разработи и интегрира в единна информационна система следните самостоятелни модули за:

  • Проектиране, разработване, внедряване и интегриране на специализиран софтуер в цялостна система за оптимизиране на информационните и комуникационни процеси;
  • Интегриране на отделни софтуерни компоненти;
  • Изграждане на комуникационна инфраструктура – кабелни и безжични комуникационни системи;
  • Интегриране на комуникационната част – изграждане на LAN/WAN с висока степен на сигурност и защита;
  • Хардуерна интеграция – проектиране на модерни решения, включително клъстери, доставка и инсталация на сървъри за приложения, инсталиране и настройка на системна среда.
news