Страница Услуги

Разработване на ИС

„Информационно обслужване“ АД има богат опит в разработване на информационни системи за клиенти от корпоративния сектор и държавната администрация. Софтуерните екипи на фирмата работят с утвърдени продукти на партньори от Cisco, IBM, Microsoft, Oracle за създаването на качествени решения.

Компанията има опит в реализацията на

 • Управленски информационни системи;
 • Оптимизация на бизнес процеси;
 • Решения за информационна защита на корпоративни мрежи;
 • Системи, работещи с обработка на данни, регистри;
 • Вътрешно-корпоративни системи за организация на работни процеси;
 • Управление на капитали;
 • Бизнес анализи;
 • Системи за управление на човешките ресурси.

Системите, разработени от „Информационно обслужване“ АД, включват:

Финансови системи

 • Система за планиране и контрол на бюджета на бюджетни организации;
 • Система за електронни банкови разплащания;
 • Система за обмен на финансова информация;
 • Система за финансов отчет.

Системи с висока степен на сигурност

 • Система за компютърна обработка на данни от избори;
 • Система за класифициран достъп до база данни за среди, изискващи висока степен на информационна сигурност;
 • Система за обмен на финансова информация.

Регистри

 • Сметна палата на Република България – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности;
 • Сметна палата на Република България – Регистър на политическите партии;
 • Регистър за Обменни бюра;
 • Регистър на Цените на изделия от местното производство и от внос;
 • Електронен Търговски регистър Делфи;
 • Онлайн системи за нуждите на Данъчната администрация, Съдебно административна система, Митническата дейност, Система за обратна връзка с клиенти.

Бизнес процеси

 • Система за мониторинг на стратегическите процесите на управление в организации.
news