Страница Услуги

Системно администриране

Информационно обслужване предлага администриране, поддръжка и помощ при администрирането и поддръжката на LAN-локални и WAN-отдалечени мрежи, информационни и комуникационни системи и системи за управление.

Екипът за Администриране и поддръжка на информационни системи включва висококвалифицирани специалисти, преминали успешно курсове на Cisco, IBM, Microsoft и Oracle. Услугите, предоставени от нашите професионалисти, ви гарантират непрекъсната, надеждна и лесна за използване комуникационна среда. Като наши клиенти вие можете да разчитате на максимална бързина на обслужване, разрешаване на проблеми в максимално кратки срокове и осигуряване на надеждни решения за елиминиране на опасността от загуба на данни.

Информационно обслужване предлага следните услуги за администриране и поддръжка на информационни системи:

Поддръжка на работните места на потребителите

Включва: Консултации по телефона и на място, Поддръжка на системен софтуер, Инсталиране и настройка на периферни устройства, Поддръжка на клиентска част на приложни системи, Профилактика и диагностика на хардуер и софтуер, Антивирусна защита и Смяна на консумативи.

Системно администриране на работни станции и периферни устройства

Услугата включва: Регистриране на нови потребители, Закриване на напуснал потребител, Промяна на потребител и Администриране на принтерите за колективен достъп.

Инсталация, конфигурация и диагностика на сървъри

„Информационно обслужване“ АД предоставя Администриране на операционни системи на сървъри и реинженеринг на инсталации, Администриране на системи за управление на база данни, Периодичен контрол на еталонните параметри и работоспособността на операционни системи и Системите за управление на база данни, Периодичен Backup на базите данни, Общ контрол на обкръжаващата технологична среда, Архивиране на "security logs" на операционната система на сървърите и рутерите.

Услугата включва и периодично системно архивиране на файловите системи на сървърите, Администриране на дисковото пространство за общо ползване и увеличаване на файлови системи, Обновяване на операционните системи и Системите за управление на база данни и предоставяне на Антивирусна защита.

Поддръжка на локални и отдалечени мрежи и интернет

Клиентите на Информационно обслужване могат да се възползват от Поддръжка на активни мрежови устройства, на структурни кабелни системи и на маршрутизатори (routers).

Администриране и поддръжка на приложни системи

Екип с дългогодишен опит предоставя Периодично наблюдение на функционирането на приложните системи, Обновяване на инсталираните приложни системи или пакети, Изграждане и администриране на нови информационни структури, Поддръжка и справки от базата данни за потребителите, Администриране достъпа на потребителите до сървърите на системите в локалната мрежа, Актуализиране на профилите на съществуващи потребители, Организиране и поддръжка на Backup на Информационни Системи.

news