Страница Услуги

Мрежови решения

Със своя мащаб и широк опит в реализацията на високотехнологични проекти, Информационно обслужване е една от малкото компании на българския пазар, която притежава познанията, технологичните ресурси и висококвалифицирани професионалисти за реализацията на сложни комуникационни проекти.

Компанията осигурява консултиране, внедряване, администриране и техническа поддръжка на комуникационни мрежи на различни по големина и структура организации. Всички решения са съобразени с бизнес процесите и специфичните изисквания на клиента.

Компанията ни притежава задълбочен опит и високи технологични познания за:

  • Проектиране, изграждане и интегриране на структурни кабелни системи, на безжични комуникационни системи и на WAN и LAN с висока степен на сигурност и защита;
  • Управление на WAN и LAN;
  • VPN услуги, с включено осигуряване на защитени мрежови връзки през Интернет и външни мрежи. Управление на VPN маршрутизатори и защитни стени;
  • Изготвяне на препоръки по отношение на IPT, LAN и WAN свързаност;
  • Изграждане на традиционна и на IP телефония.

Общи условия

Интерфейси

news