Страница Услуги

Аутсорсинг

"Информационно обслужване" реализира множество аутсорсинг проекти от национален мащаб, включително осъществяване на информационни дейности на Министерство на финансите, на ЕСГРАОН (Национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България) и на Националната информационна система за фирмена информация ДЕЛФИ.

В "Информационно обслужване" работим над проекти, които не просто целят да оптимизират разходите и персонала на нашите клиенти, но и над проекти за „стратегически аутсорсинг", с който клиентите ни да постигнат растеж и дългосрочно предимство пред конкурентите си.

При реализацията на всеки аутсорсинг проект, нашите екипи следват стриктна методология от няколко основни стъпки - първоначално проучване и анализ на бизнес модела на клиента, анализ на проблема и изготвяне на препоръки и план за действие. сформиране на подходящ екип, разработване и съгласуване на пилотен проект, внедряване на проекта и управление на дейностите и рисковете по проекта.

news