Аутсорсинг

Информационно обслужване реализира множество аутсорсинг проекти от национален мащаб, включително осъществяване на информационни дейности на Министерство на финансите, на ЕСГРАОН (Национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България) и на Националната информационна система за фирмена информация ДЕЛФИ.

В Информационно обслужване работим над проекти, които не просто целят да оптимизират разходите и персонала на нашите клиенти, но и над проекти за „стратегически аутсорсинг", с който клиентите ни да постигнат растеж и дългосрочно предимство пред конкурентите си.

При реализацията на всеки аутсорсинг проект, нашите екипи следват стриктна методология от няколко основни стъпки - първоначално Проучване и анализ на бизнес модела на клиента, Анализ на проблема и изготвяне на препоръки и план за действие. Сформиране на подходящ екип, Разработване и съгласуване на пилотен проект, Внедряване на проекта и Управление на дейностите и рисковете по проекта.

news