Страница Услуги

Обучение

Центърът за професионално обучение на Информационно обслужване е първият лицензиран център за ИТ професионално обучение в България.

Центърът за професионално обучение предлага курсове по компютърна грамотност, работа с различни операционни системи, програмни езици, бази данни, издателски системи и работа в мрежа.

Преподавателите в Центъра притежават значителен опит, висока квалификация и сертификати от водещите софтуерни компании в световен мащаб.

 

CISCO академия

Информационно обслужване предоставя възможност за включване в програмата CISCO Networking Academy. С нея курсистът може да стане сертифициран от CISCO сътрудник за работа с мрежи и да получи международно признатия сертификат CISCO Certified Networking Associate (CCNA). Сертификатите са валидни в цял свят.

В България има 5 CISCO академии на Информационно обслужване. Обучението е разпределено в 4 семестъра.

CISCO академията предлага и курс по CCNA Security, с продължителност 1 семестър или 70 учебни час.

 

Обучението в Центъра и CISCO академиите включват:

Теоретична част - лекции, семинари, демонстрации
Практически занятия с компютърна и мрежова техника
Учебни пособия и материали
Силно развитата ни мрежа от 27 центъра за професионално обучение обхваща всички областни градове на територията на страната.

 

За подробна информация: training.is-bg.net

За контакти:
Тел: (02) 9656 297; (02) 9656 234; (02) 9656 235; (02) 9656 265
E-mail: [email protected]

news