Страница Профил на купувача

Профил на купувача

15 Юни, 2020 - 27 Юли, 2020

“Доставка на сървърни шкафове, аксесоари и инфраструктурни компоненти“

Вид процедура

Открити процедури

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Доставка

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0005

Прикачени файлове