Страница Профил на купувача

Профил на купувача

11 Май, 2020

„Осигуряване за нуждите на АГКК на актуализация (ъпгрейд) на правото на ползване на наличните лицензирани базови ГИС продукти ЕСРИ на АГКК до последна актуална версия, както и придобиване на право на ползване (лицензи) за нови допълнителни продукти и обезпечаване на тяхната актуализация и актуална поддръжка“

Предметът на обществената поръчка включва: 1. Поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на налични в АГКК базови ГИС продукти ЕСРИ, подробно описани в Техническата спецификация на възложителя; 2. Осигуряване на правото на ползване на допълнителни ГИС продукти ЕСРИ, подробно описани в техническата спецификация на възложителя и поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца; 3. Осигуряване на правото на ползване на ГИС продукти ЕСРИ за staging среда, подробно описани в техническата спецификация на възложителя и поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Вид процедура

Договаряне без обявление

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0002

Прикачени файлове