Страница Профил на купувача

Профил на купувача

18 Май, 2020 - 19 Юни, 2020

„Осигуряване на лицензи и поддръжка за продукти Oracle за нуждите на дирекция "Комуникационни и информационни системи“ /ДКИС/, Министерство на вътрешните работи“

Вид процедура

Открити процедури

Статус

Изпълнена

Обект на поръчка

Доставка

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0003

Прикачени файлове