Страница Профил на купувача

Профил на купувача

02 Юни, 2020 - 16 Юни, 2020

„Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище"

„Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище"

Вид процедура

Събиране на оферти с обява

Статус

Активна

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

9099155

Прикачени файлове