Страница Профил на купувача

Профил на купувача

08 Юни, 2020 - 13 Юли, 2020

,,Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационни и комуникационни системи на Национална агенция за приходите’’

Вид процедура

Открити процедури

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Доставка

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0004

Прикачени файлове