Споделяне

„Информационно обслужване“ АД реализира близо 10 милиона лева приходи за първите седем месеца на годината и печалба от 524 хиляди лева

Дружеството бележи увеличение на приходите спрямо заложените цели в Бизнес плана. При съпоставка на планираните показатели се очертава и ръст на рентабилността на база приходи от продажби с 5,3 %.

В периода до 31.07.2016 г. е отчетен спад на разходите с 5 %, който е резултат от водената последователна политика в тази насока от мениджмънта на „Информационно обслужване“ АД.