Информационно обслужване е националният системен интегратор на Република България и доверен партньор на държавната администрация. Компанията изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България и е лидер в разработването, внедряването и поддръжката на нови технологични решения за централна и местна администрация.

Ние сме посветени на създаването на дигиталното бъдеще на държавата и непрекъснатото подобряване на процесите, ИТ инфраструктурите и информационните системи от национално значение. Услугите, които предлагаме включват системна интеграция, разработване на информационни системи, администриране и поддръжка на информационни системи, комуникационни и мрежови решения, мониторинг и защита от кибератаки, инфраструктура, обучение, консултации и др. Компанията е специализирана в SOC-as-a-Service и разполага със собствен център за мониторинг на сигурността, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да наблюдава, предотвратява, открива, разследва и реагира на кибер инциденти.

Информационно обслужване е пълноправен член в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги в Европа EURITAS.

Дружеството е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Компанията оперира на територията на цялата страна с клонова мрежа във всички областни градове на страната. В компанията работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Ние инвестираме в нашите служители и тяхното професионално развитие, като осигуряваме високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация.

Информационно обслужване е предпочитаният партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Мисия

Посветени на изграждането на дигиталното бъдеще на държавата и на непрекъснато усъвършенстване на процесите, ИТ инфраструктурите и информационните системи от национално значение

Визия

Създаваме условията за прозрачна и модерна ИТ трансформация в държавната администрация

История

Историята на Информационно обслужване започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ). На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години Информационно обслужване се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут Информационно обслужване.

Ценности

Иновативност

Имаме капацитета да развиваме нови и креативни продукти, услуги и процеси, които могат да подобрят живота на хората и да увеличат ефективността на институциите. Успяваме както с технологични постижения, така и с нови социални или бизнес модели.

Устойчивост

Поддържаме стабилна репутация като сме символ на здравословен растеж, най-високо качество и иновации, ориентирани към клиентите.

Сигурност

Доверен партньор на държавната администрация и бизнеса, осигуряваме качествени продукти и услуги с висока добавена стойност. Инвестираме постоянно в сигурността на работното място, защита на личните данни и киберсигурността.

Прозрачност

Даваме ясна информация за процесите, продуктите и услугите, ясни правила и процедури, предлагаме откритост във взаимоотношенията с клиентите и партньорите си.

Отговорност

Отдадени сме във всичко, което правим. Определяме ясни цели и концентрираме усилията, вниманието и енергията си върху изпълнението им. Не се страхуваме от новото и непознатото, а приемаме предизвикателствата с желание и отговорно отношение.