Издател на идентификаторите за тютюневите изделия е "Печатницата на Българска народна банка" АД, а технологичен партньор е Информационно обслужване. Агенция "Митници", която е контролиращ орган, има достъп до системата за проследяване и възможност да идентифицира цялата информация, закодирана в кодовете на уникалните идентификатори и може да проследи всяка кутия цигари, реализирана на пазара.

Системата за следене на движението на цигари и тютюн за пушене беше въведена през май 2019 г. във всички държави от ЕС и цели проследяване на тютюневите изделия от производителя до търговеца на дребно. В нея се регистрират всички производители на тютюневи изделия, складове, търговци на едро и на дребно на тютюневи продукти. Те получават уникални кодове, с които всяка кутия може да се проследи и става част от „Tobacco Track and Trace“ системата на  ЕС, чиято цел е борба с контрабандните тютюневи изделия.