В компанията работят над 640 висококвалифицирани разработчици, комуникационни специалисти, системни администратори, сервизни инженери и др., които чрез своите знания и умения градят дигиталното бъдеще на администрацията в България. Сред служителите има доказани специалисти в технологии като Java, .Net, PHP, JavaScript, Python, C и C++ SIEM, SOAR, Threat Intelligence, EDR/XDR, NDR, системи за управление на бази данни като Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server и Informix. Нашите специалисти по системна администрация, комуникации и мрежова сигурност са сертифицирани от световни вендори като RedHat/CentOS, Apache, Mandiant, Trellix, Netrwix Palo Alto Networks, Cisco, F5, Rapid7, IBM, DELL, HP, VMWare, Veeam, Radwar, Arbor Netscout и др. В Информационно обслужване е изграден и един от най-модерните оперативни центрове за сигурност, чиито служители притежават сертификати, сред които GNFA (GIAC Network Forensic Analyst) и GREM (GIAC Reverse Engineering Malware Analyst) от SANS Institute. В компанията работят експерти, които са специализирани в областта на управлението на проекти, управлението на ИТ услуги, бизнес анализ и корпоративна архитектура. Те са доказали своя професионализъм чрез реализацията на едни от най-сложните проекти в България и притежават множество сертификати, сред които Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management, PRINCE 2 Practitioner Certificate in Project Management, TOGAF® 9 Certified, PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA), ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, Business Architecture Mastery Programme.

Компанията създава условия за непрекъснато подобряване на професионалната компетентност на своите служители. Над 3000 са сертификатите, които работещите в Информационно обслужване са придобили, в резултат на успешно завършени обучения и курсове, доказвайки своята ангажираност към постоянното развитие и придобиване на нови умения. Допълнително се предлага програма "Дипломиране", която дава възможност за безплатно обучение на служителите.

Разполагаме с акредитиран учебен център, който предоставя високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички служители и външни партньори.

Основен приоритет на компанията е постигане на баланс и предоставяне на равни възможности на мъже и жени за достъп до професионално и кариерно развитие. За разлика от огромна част от ИТ индустрията в България, в Информационно обслужване съотношението мъже/жени е почти изравнено. Общо 46% от работните места в компанията са заети от жени, а при мениджърските позиции е постигнато абсолютно равенство и баланс в съотношението жени/мъже. Вярваме, че създаваме работна среда, която допринася за развитието на дигиталната икономика.

 

Представяме ви част от екипа, който гради дигиталното бъдеще на България

Кремена Кънчева-Симеонова

Директор „Бизнес развитие“

Борис Костадинов

Директор „Софтуерна интеграция“

Александър Станев

Директор „Системна интеграция и иновации“

Димка Кирацова

Директор „е-Община“

Снежанка Смилкова

Зам.- директор "Софтуерна интеграция"

Илия Горанов

Мениджър "Web технологии"

Елена Писина

Мениджър SAP

Любомила Илиева

Мениджър "Java технологии"

Деян Стоянов

Мениджър „Развойни и продукционни среди“

Стамо Петков

Мениджър „Microsoft технологии“

Николета Стоянова

Мениджър „Бизнес анализ“

Юлиян Толев

Мениджър „Физическа инфраструктура“

Георги Костадинов

Мениджър „Системна интеграция“

Венелин Петров

Мениджър „Контрол на качеството“

Бранимир Петаков

Мениджър „Мобилни приложения”

Георги Недев

Старши разработчик

Ивайло Стойчев

Мениджър проекти

Симеон Кърцелянски

Мениджър „Киберсигурност“