Презентации

Запознайте се със значимите проекти и резултатите, които дефинират ролята на Информационно обслужване в дигиталната трансформацията на административните процеси в България. Вижте ползите и предимствата от определянето на компанията като национален системен интегратор.