Центърът за наблюдение за киберсигурност осигурява способността за бърза реакция, ако една атака може да заобиколи контрола за сигурност. Благодарение на нашите експерти и ключови партньорства с най-добрите доставчици на решения, ние доставяме проактивна защита във всеки един момент.

SOCaaS комбинира видимост, автоматизиран отговор и коригиране в една централна, мащабируема система. Нашите инструментът включват изкуствен интелект и решение за анализ на поведението на обектите (UEBA), като подобряват реакциите и блокиране на пробиви в сигурността преди да се случат. Нашият SIEM също се корелира с информация за укрепване на сигурността, образувайки по-добра бариера срещу заплахи.

С оркестриране на сигурността, автоматизация и реакция (SOAR) предоставяме иновативен начин за управление, автоматизация и оркестрация. То обединява всички инструменти на организацията, помага за обединяване на операциите и намаляване на времето за реакция на инциденти.

С нашето наблюдение на кибер атаки и проактивна защита чрез (SOCaaS), нашите клиенти получават сигурна среда и следните ползи:

 • По-бързо откриване и реакция
 • По-нисък кибер риск
 • Подобрена бизнес гъвкавост и мащабируемост
 • Намаляване на разходите

Нашите услуги

 • Detect and respond to attacks
 • Security Incident Management
 • Security Analisys
 • Security Audit
 • Vulnerability Management and Patch Management
 • Threat Hunting
 • Threat Intelligence
 • Incident Resposne