До този момент  Информационно обслужване е обработило компютърно резултатите от общо 89 проведени избори и национални референдуми.

Целта на компютърната обработка на протоколите от проведеното гласуване е да цифровизира данните, попълвани от секционните комисии и да изчисли крайните резултати.

Цялата информация, свързана с изборния процес се публикува онлайн на сайта на ЦИК, включително отворените числови данни, сканираните протоколи на комисиите и електронно подписаните файлове, изчетени от машините за гласуване. Това гарантира пълната прозрачност и проследимост на процесите - от входящите данни до формирането на окончателните резултати.

От 2023 г. Информационно обслужване  изгради и поддържа система за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс избирателни секции, както и техническото осигуряване на необходимия за дейността софтуер и хардуер. Видеонаблюдението и видеоизлъчването се осъществява през специално приложение, разработено от Информационно обслужване. Видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии се извършва на две нива: видеозапис на излъчванията на живо, съхраняван в облачната инфраструктура и локален видеозапис на всяко от устройствата, чрез които е извършено видеозаснемането.

Работата по компютърната обработка на изборните резултати винаги е приемана без забележки или възражения от ЦИК, както и от всички останали участници в изборния процес.