Съгласно Закона за електронното управление Информационно обслужване е публичен възложител по Закона за обществените поръчки при възлагане на дейности по системна интеграция  –  предоставяне на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

Профил на компанията в Регистъра на обществените поръчки