Използвайки Инфраструктура като услуга (IaaS) клиентите на Информационно обслужване получават възможност и за прилагане на допълнителни технологии за повишаване на сигурността на системите – облачна DDoS защита, системи за идентифициране на зловреден код, WAF функционалност, антиспам и бекъп решения. Услугата се предоставя с включена експертна подкрепа при администрирането и актуализирането на базовите компоненти на системите, мониторинг и наблюдение на събития, свързани със сигурността.

Центровете за данни на Информационно обслужване са изградени по най-добрите съвременни практики, разполагат със специализирани системи за видеонаблюдение, физическа охрана, двуфакторен контрол на достъпа, контрол на околната среда, пожароизвестяване и пожарогасене, гарантирано електрозахранване чрез UPS и генераторни системи, както и специализиран екип за денонощна поддръжка. Сред клиентите на Информационно обслужване за ползване на „Инфраструктура като услуга“ са Национална агенция по приходите, Национална здравноосигурителна каса, Агенция по вписванията, Министерството на здравеопазването, Агенция за държавна финансова инспекция, Гражданска въздухоплавателна администрация, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Български държавни железници, Централната избирателна комисия, Изпълнителна агенция по лекарствата и БТА.