Споделяне

„Информационно обслужване“ АД ще обработва данните от гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

„Информационно обслужване“ АД ще обработва данните от гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Това беше възложено на дружеството с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Дружеството ще извършва компютърната обработка на резултати от изборите, като ще изгради изчислителни пунктове в цялата страна, както и един централен в ЦИК. За гарантиране на прозрачността и публичността на работата на изборната администрация по места ще бъде осигурено онлайн видеоизлъчване и видеоархив на заседанията на Районните избирателни комисии. „Информационно обслужване“ АД осигурява успешната компютърна обработка на изборите в България от 2003 г.