Споделяне

Информационно обслужване успешно изгради и въведе в експлоатация платформата за е-направление

Само за 2 месеца Информационно обслужване успя да изгради и да въведе в експлоатация интеграционната платформа за електронно направление, която е част от Националната здравноинформационна система (НЗИС). За първата седмица, от старта на платформата, са издадени над 9300 електронни направления. Близо 1600 общопрактикуващи лекари вече са успяха да издадат документа чрез инсталирания им софтуер. Системата работи успешно и с референтните лаборатории, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса и извършват изследвания за COVID– 19. Електронните направления, които са подадени от личните лекари, се обработват от лабораториите и резултатите се връщат в електронен формат. Най-активни в издаването на е-направление са общопрактикуващите лекари от София, Пловдив, Бургас и Варна.

Сървърите на НЗИС работят нормално и към момента не е регистрирано забавяне на процесите. Не са отчетени технически проблеми с разработчици на медицински софтуер за общопрактикуващи лекари и лаборатории. Екипът на Информационно обслужване работи денонощно, без почивен ден, за да подпомага софтуерните компании и да решава възникнали казуси с интеграцията им с НЗИС. В процеса по реализиране на електронното направление са включени множество различни по своя характер участници, поради което беше необходимо високо ниво на сътрудничество, комуникация и координация, което е изключително трудно в условията на пандемия и наложените марки за предотвратяване на разпространението на COVID–19. Важно е да се отбележи, че пазарът на медицински софтуер е свободен и на него работят повече от 50 компании, които използват различни технологии. Екипът на Информационно обслужване трябваше да намери индивидуален подход и решение за всеки един от тях, за да може да се интегрират към платформата и да осигурят безпроблемна работа на общопрактикуващите лекари и лаборатории.

По този начин Информационно обслужване успя успешно да приключи процеса по внедряването на платформата за издаване на електронно направление в НЗИС в сроковете, които бяха поставени от Министерство на здравеопазването. За да доведе проекта за е-направление до успешен край, ръководството на компанията преразпредели експертите си спрямо приоритетите на държавата и насочи усилията си за неговото реализиране, в условията на изключително усложнена обстановка. Същевременно Информационно обслужване продължава своята работа по другите проекти, свързани с Националната здравно информационна система и здравеопазването като цяло, както и с функцията си на национален системен интегратор на държавната администрация.

С успешното реализиране на проекта за внедряване на електронното направление в НЗИС Информационно обслужване подпомогна значително държавата в борбата с пандемията от COVID–19. Това е поредната стъпка за запазване на здравето на българските граждани, общопрактикуващите лекари и лекарите на първа линия. Електронното направление ще даде по-ясна картина за общата заболеваемост в страната и ще подпомогне мерките за предотвратяване на разрастването на пандемията.