Споделяне

Над 500 000 са издадените електронни рецепти за по-малко от 3 месеца

Общия брой на издадените електронни рецепти през www.his.bg достигна 500 000 за по-малко от 3 месеца. Националният системен интегратор Информационно обслужване пусна в експлоатация централизираната онлайн система за предписване и отпускане на лекарствени продукти на 6 февруари 2021 г. и тя вече се използва активно от над 2 300 общопрактикуващи лекари и 2 100 аптеки на територията на цялата страна.

„С въвеждането на системата за издаване на е-рецепти, Информационно обслужване на практика стартира дълго чаканото електронизиране на процеса, което значително улеснява пациентите, намалява риска от неправилно отпускане на контролирани и реимбурсирани медикаменти и облекчава максимално, както общопрактикуващите лекари, така и аптеките“, каза изпълнителният директор на компанията Ивайло Филипов. По думите му чрез нея се постига и унифициране на метода и формата при записа на дозировката и приема на изписаните лекарства.

През НЗИС  са издадени и над 100 000 електронни направления. Информационно обслужване пусна услугата на 8 декември 2020 г. Успешно се въведе в експлоатация и електронното медицинско досие на пациента. Модулът осигурява пълна и достъпна медицинска информация за всеки пациент по всяко време и независимо от източника на финансиране на медицинските дейности. В електронното медицинско досие се записват и съхраняват електронни здравни записи и медицински данни за всеки пациент, като обща здравна информация, данни от прегледи, терапии, интервенции, амбулаторни листове, рецептурни бланки, лабораторни изследвания, направления, сертификат за ваксинация срещу COVID-19 и др. В досието автоматично се добавя всеки медицински е-документ, създаден през НЗИС.

Само за последната година компанията реализира в кратък срок няколко изключително важни проекта, които подпомагат здравните власти в борбата с пандемията. Сред тях е модулът за е-имунизации, който съдържа информация за всички поставени ваксини срещу COVID-19. Той дава възможност за онлайн заявяване и проследяване на наличното количество ваксини във всеки един ваксинационен център. Чрез него могат да бъдат издавани и сертификатите за ваксинация.

България е една от първите страни в Европа, която разработи сертификат, доказващ ваксинация срещу COVID-19. Документът е достъпен и в електронното медицинско досие на пациента, където всяко физическо лице, което разполага с електронен подпис, може да го запамети в електронен формат или да го разпечата.

Информационно обслужване реализира разработването на европейския Зелен цифров сертификат, който удостоверява имунизация срещу COVID-19, негативен тест за наличието на вирус или наличие на антитела след прекарана инфекция. Това стана възможно след като Европейската комисия одобри техническите спецификации и даде насоки на страните членки какво да съдържа документът. На 14 май 2021 г. компанията завърши интегрирането на българската система с ЕК, което означава, че българските сертификати са съвместими със системите на другите европейски държави. Очаква се единният европейски Зелен цифров сертификат да влезе в сила от 1 юни, като целта му е да улесни свободното движение в ЕС.

Дружеството създаде и национален регистър на болните и преболедувалите от COVID-19, който ежедневно подпомага здравните власти в България в управлението на пандемията. Регистърът събира ежедневна информация от 28 РЗИ, 850 лаборатории, над 400 лечебни заведения и 5 000 общопрактикуващи лекари.

За подпомагане на ваксинационния процес и Националния план за ваксинация Информационно обслужване разработи също така регистър на желаещите да се ваксинират. Той предоставя възможност на гражданите да запазват дата, ден, час и предпочитан тип ваксина. До момента през електронния регистър са записани над 170 хил. души в над 200 ваксинационни центрове. Всички тези проекти водят до ефикасно управление на процесите в изпълнение на Стратегията на ЕС в борбата в COVID-19.

Сред другите важни проекти на Националния системен интегратор в областта на здравеопазването е Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), през която са направени 36 хил. заявления, издадени са 39 хил. направления и са завършени изцяло 17 хил. експертни решения. Системата напълно електронизира процеса по издаване на експертните решения на лица с трайно намалена работоспособност.

„Проектите, които Информационно обслужване осъществи и тези, които предстоят, дават силен тласък на електронното здравеопазване в България и създават високо ефективни услуги. Целта е пълно дигитализиране и централизиране на услугите и документите в здравеопазването, което ще доведе до подобряване на цялостното обслужване на пациентите и позволява на институциите да вземат навременни и информирани стратегически управленски решения“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов.