Споделяне

Информация за регистрирането на ваксини по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г.

Във връзка със сигнали на общопрактикуващи лекари, че срещат затруднения с регистрирането на данни за имунизации с ваксината Influvac Tetra в Националната здравноинформационна система (НЗИС) уточняваме следното:

Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г. осигурява безплатни ваксини за сезонен грип. Това са Influvac Tetra и Vaxigrip Tetra.

Информация за сключен договор с нидерландската компания Abbott Biologicals B.V. за доставка на Influvac Tetra бе обявена официално на страницата на НЗОК на 4 октомври 2023 г., като е посочено, че влиза в сила със задна дата - от 1.10.2023 г. Производителят е регистрирал ваксината в България с два отделни кода, съгласно Приложение №3 на позитивния лекарствен списък на НСЦРЛП, като в договора с НЗОК договор е включен само единият.

Част от общопрактикуващите лекари са срещнали затруднение при регистрирането на данни за имунизации с Influvac Tetra, тъй като са използвали различен код от одобрения по Националната програма. След съгласуване между НЗОК, Министерство на здравеопазването и екипа на „Информационно обслужване“, коректният код на ваксината Influvac Tetra е променен в НЗИС. Всички разработчици на медицински софтуер са уведомени за извършената актуализация на номенклатурите на лекарствените продукти.

До този момент по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г. са регистрирани над 2700 ваксинации с Influvac Tetra и близо 500 дози от Vaxigrip Tetra.