Споделяне

Нови функционалности на „еЗдраве“ засилват контрола на пациентите върху здравната система

Нови функции на мобилното приложението „еЗдраве“ значително увеличават възможността на пациентите да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публични средства. Това обяви министърът на електронното управление Александър Йоловски по време на представянето на обновената версия на приложението, което е разработено от Информационно обслужване. Всички потребители на „еЗдраве“ имат възможност, след актуализация на апликацията, да активират получаването на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ или коригирането на вече съществуващ такъв. По този начин те ще бъдат своевременно информирани за нови записи в електронното им пациентско досие - издадена рецепта, направление, готов резултат от лабораторно изследване и др.

„Една изключително важна функционалност на Национална здравноинформационна система вече е факт. И тя е важна, защото гражданите вече ще имат много по-голям контрол върху събитията, които се отразяват в системата, и най-вече върху изразходването на публичен ресурс. Политиката на правителството в областта на дигитализацията е доста амбициозна и здравеопазването е основен сектор в нея. С въвеждането на нотификацията на мобилното приложение гражданите ще имат един от инструментите, с който по надежден начин ще могат да сигнализират властите, когато засекат неправомерен достъп или неправомерна операция в здравната система“, подчерта министър Йоловски.

В бъдеще се планират още функционалности, като напомняне за изтичане на рецепта или направление, напомняне за следващо посещение в аптека, за лекарства за хронични заболявания, известия за прием на лекарства и много други, които ще подпомагат пациента в неговото ежедневие, когато лекува продължително заболяване. Тези нотификации могат да бъдат използвани както като контролен механизъм, така и за напомняне за прием на лекарства.

„Чрез завишения контрол от страна на пациента очакваме да подобрим качеството на изпълнените медицински дейности и да повишим контрола върху разходваните средства от страна на НЗОК“, каза Станимир Михайлов, управител на Националната здравноосигурителна каса. По думите му пациентите вече могат в реално време да получават информация и упражняват контрол за извършените им дейности, финансирани от Здравната каса.

Версия 3.0 на еЗдраве надгражда електронното пациентско досие и с добавянето на модул „Болничен престой“. Той съдържа данни за текущите и завършените хоспитализации на пациентите. Информацията е разделена в две основни категории – „При приемане“ и „При изписване“, като в тях са включени диагнози, извършени амбулаторни процедури, настаняване, издадени болничен лист, епикриза и др. Това на практика спира порочната практика на някои лечебни заведения да въвеждат фиктивен болничен престой, без пациентът да подозира, каквито случаи имаше напоследък.

„Тази нова функционалност отразява целия процес на болничния престой в електронното здравно досие на пациента. Пациентът може да вижда и да контролира всичко, което се попълва в неговото здравно досие и при приемане и при изписване от болничното заведение и при необходимост да информира както лекуващия лекар, така и Министерството на здравеопазването“, коментира Борис Костадинов, директор „Софтуерна интеграция“ в Информационно обслужване.

 Мобилното приложение „еЗдраве“ улеснява максимално потребителите, които във всеки един момент разполагат с информация за вписаните в Националната здравноинформационна система (НЗИС) прегледи, направления, рецепти, ваксини, хоспитализации, резултати от лабораторни изследвания, обща здравна информация, и др.

Приложението „еЗдраве“ може да бъде изтеглено безплатно от App Store и Google Play. Достъпът до електронните здравни документи в „еЗдраве“ се осъществява чрез еднократно сдвояване на приложението с личното пациентско досие, достъпно в НЗИС на адрес my.his.bg през браузър на компютър. Заради високите изисквания към сигурността на личните и медицинските данни достъпът до личното пациентско досие се извършва единствено чрез използването на електронен подпис посредством е-Автентикация. Потребителите могат да използват квалифициран или облачен електронен подпис.

Сигурността на информацията в мобилното приложение „еЗдраве“ се гарантира и с допълнителна биометрична защита, която се активира по желание на потребителя. НЗИС записва всяко действие, което се извършва в електронното досие. „Независимо дали достъпът е от страна на пациента, медицински специалист или друго оторизирано лице, системата пази одитен лог: кой е влизал, каква информация е достъпвал, кога е влизал и на какво основание“, каза министър Йоловски. Цялата тази информация е видима както в уеб версията, така и в приложението „еЗдраве“ чрез модула „История на действията“. Ако потребителят забележи неоторизиран или неправилен, според него достъп, може да се обърне към съответните власти за извършване на проверка.

С цел максимално улесняване на пациенти и лекари НЗИС осигури възможност и използването на пентаблети, чрез които пациентите ще полагат своя подпис върху амбулаторния лист след преглед.

„Функционалността позволява на пациента да удостовери цялото съдържание на документа, като има възможност да прочете написаното на екрана, а не просто да положи подпис в дадена графа“, каза Ивайло Стойчев, мениджър проекти в Информационно обслужване. Цялата информация се изпраща към НЗИС с възможност, за верифициране на положения подпис върху пентаблета. „Чрез новата функционалност няма да се налага принтирането на хартиен документ, който пациентът да подписва. Към момента може да се подписва само амбулаторен лист след извършен преглед, но НЗОК обмисля и добавяне на още е-документи, които да бъдат подписвани с пентаблети“, поясни Станимир Михайлов.