Споделяне

Медицинските бележки на учениците влизат в пациентското досие

Издадените електронни медицински бележки на учениците вече са видими в електронното пациентско досие, като за лицата под 18 години те са достъпни през пациентското досие на родителите. Те са част от новия модул „Медицински бележки“ и са видими както на my.his.bg, така и в мобилното приложение "еЗдраве". За да виждат модул "Медицински бележки" в еЗдраве, потребителите трябва да инсталират версия 3.2.0 на приложението, която е достъпна в App Store и Google Play.

От септември 2023 г. медицинските бележки, които лекарите издават на учениците са в електронен вариант, като резултат от интеграцията между централните системи в здравеопазването и образованието. В това число влизат не само бележките, които се издават при установено заболяване и служат за извиняване на отсъствията, а и бележките за контакт с инфекциозно болен, прекарано инфекциозно заболяване и удостоверението за клинично здрав пациент. Всички издадени бележки от септември 2023 г. насам са видими в новия модул.

От средата на септември до този момент към Националната здравноинформационна система (НЗИС) са подадени 1.260 млн. електронни извинителни бележки на ученици. Средно на ден лекарите и други медицински лица издават по 20 хил. медицински бележки, като най-много се издават в София, Пловдив и Варна. Най-големият брой генерирани електронни медицински бележки е бил регистриран на 18 декември 2023 г. – 30 754.

Предстои надграждането на модул „Медицински бележки“, като към него ще бъдат добавени медицинските свидетелства за встъпване в брак, придобиване на шофьорска книжка и започване на работа. Добавянето и обменът на тези електронни документи ще се реализира посредством хоризонталната интеграция на ниво национални системи, чиято цел е намаляване на административната тежест за гражданите, както и оптимизиране и ускоряване на процесите. Всички тези удостоверения също ще бъдат налични в електронните досиета на всеки един пациент.