Споделяне

Информационно обслужване получи сертификат за пълноправно членство в Европейската асоциация на публичните IT доставчици

Националният системен интегратор Информационно обслужване получи сертификат за пълноправно членство в Европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS. Той бе връчен на Борис Костадинов, директор „Софтуерна интеграция“ в компанията от президента на ЕURITAS и главен изпълнителен директор на APIS IT, Хърватия Саша Билич по време на ежегодната среща на асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги на Стария континент. Информационно обслужване представи в детайли дейността си и проектите, които е реализирала пред членовете на асоциацията.

„Като ключов партньор в дигиталната трансформация на България, Информационно обслужване допринася с ценни знания и опит. Тяхното присъединяване към EURITAS укрепва позициите ни като организация, не само като брой и експертиза, но и като географско представителство в тази част на Европа“, каза Саша Билич.

„За Информационно обслужване е огромна чест и привилегия да обменя опит и добри практики с най-големите системни интегратори в Европа и заедно да търсим възможности за трансгранично сътрудничество в областта на информационните технологии“, каза Борис Костадинов. Той уточни, че експерти от компанията вече са се включили в съвместните работни групи в асоциацията, чиято цел е да изгради обща позиция по редица въпроси, свързани с дигиталната трансформация в публичния сектор в Европа.

Впечатлени сме от широката експертиза в Информационно обслужване и броя на проектите, които компанията реализира, казаха от EURITAS. От асоциацията очакват тясно сътрудничество с българския системен интегратор, обмен на знания и добри практики за изграждане на общи позиции пред европейските институции.

В европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS членуват 13 организации от десет европейски държави, сред които  Дания, Германия, Финландия, Италия, Хърватия, Холандия, Малта, Австрия, Швейцария, а вече и България. Общият брой на наетите ИТ специалисти в членовете на асоциацията надхвърля 27 000. Заедно компаниите предоставят цифрови обществени услуги за повече от 115 милиона европейски граждани.