Споделяне

Подновяване на поддръжката за срок до 29.12.2020 година на Оракъл лицензи за нуждите на Национална агенция за приходите. Изискванията към техническата поддръжка са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Вид процедура

Договаряне без обявление

Статус

Изпълнена

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0001

Прикачени файлове