Страница За компанията

Мисия

Да работим за изграждане на електронното управление в България

Компанията има екип с над 580 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има клонова мрежа, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 20 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

Съвет на директорите

Николина Найденова

Николина

Найденова

Председател

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Заместник-председател

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член

Дияна Томова

Дияна

Томова

Член

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член и изпълнителен директор

Николина Найденова

Николина

Найденова

Председател на СД

Родена е 1966 г. в Смолян. Завършва Икономическия техникум „Карл Маркс“ в Смолян със специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността“. През 1991 г. завършва Висш институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив (понастоящем Унивеситет по хранителни технологии), а през 2000 г. завършва пет годишен курс на обучение в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“.

Професионалният й път се развива изцяло в банковата сфера. През 1993 г. е счетоводител / експерт в Балканбанк АД Смолян, а от 1995 г. до 2005 г. заема същата позиция в Банка Хеброс АД, Асеновград. От 2005 г. до 2023 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД, като последователно заема позициите „Завеждащ сектор“, офис Асеновград, „Управител офис“, Асеновград и „Управител офис“ София. Владее английски и руски език.

Член e на Съвета на директорите от февруари 2023 г.

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Заместник-председател на СД

Родена на 19.09.1978 г. в Ловеч

Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. Завършила е Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч. Владее френски и английски език.

През периода 2003 – 2006 г. е последователно експерт и юрисконсулт, а от 2006 г. е адвокат по гражданско, търговско и административно право, член на Ловешка адвокатска колегия.

Утвърден експерт в областта на Изборното законодателство. От 2008 г. до 2017 г. е последователно член и председател на Общинска избирателна комисия Ловеч, Председател на Районна избирателна комисия в 11 изборен район – Ловешки в изборите за Народно събрание 2017 г.; в изборите за президент и вицепрезидент на Република България 2016 г. и Национален референдум 2016 г.; в Парламентарни избори 2014 г.; в изборите за членове на Европейския парламент 2014 г.; в Парламентарни избори 2013 г. и в Национален референдум 2013 г. Председател е на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2012 - 2013 г. и на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2018 – 2019 г.

В „Информационно обслужване“АД е член на Съвета на директорите от януари 2015 г. Тази позиция заема до април 2021 г., когато е избрана за заместник-председател.

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член на СД

Образованието си завършва в Лондон, Великобритания – Магистър по Бизнес компютинг от Университета Уестминстър.

Стартира кариерата си на ИТ експерт като част от екипа на ИТ отдела на Банка Пиреос България. Продължава развитието си в Англия към една от големите фериботни компании, Wightlink като Мениджър по контрол на качеството. По-късно преминава към компания "Кубик" като Ръководител на проекти.

В „Информационно обслужване“ е Ръководител на екип. Има десет години опит в областта на ръководенето на ИТ проекти, планирането, изготвянето и изпълнението на стратегии за разработване на различни софтуерни продукти, както и изпълнението на обучителни програми.

Притежава различни международни сертификати - PRINCE2, ITIL,BCS.

Член e на Съвета на директорите от януари 2015 г.

Дияна Томова

Дияна

Томова

Член на СД

Родена е на 02.02.1970 г. в Несебър.

През 1988 г. завършва езикова гимназия „Васил Левски“ в Бургас с руски и немски езици. През 2000 г. придобива степен Бакалавър в Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов“ специалност „Икономика на търговията“. Има магистърски степени, специалност „Финанси“ от Бургаски свободен университет, специалност „Юридическа психология“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. През 2004 г. придобива педагогическа правоспособност от Тракийски университет, Стара Загора с право да преподава икономически дисциплини в професионални гимназии. През 2007 г. завършва „Право“ във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и придобива юридическа правоспособност. От 2018 г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Има допълнителна специализация в областта на търговската медиация.

През периода 1998-2002 г. работи последователно като експерт, началник отдел и зам.-директор в НЦОВС към Министерство на образованието - Национален детски комплекс – Равда. От 2004 г. до 2008 г. е член на съвета на директорите на ЕГИДА – София ЕАД. От 2008 г. развива собствен бизнес. Има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги, недвижимите имоти, обучението по професии и специалности, както и при посредничество по наемане на работа на територията на Република България и чужбина. Притежава богат опит в организирането и провеждането на курсове и семинари за личностно развитие, мотивация и работа в екип с над 30 проведени семинара.

Член e на Съвета на директорите от февруари 2023 г.

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член на СД и изпълнителен директор

Роден на 09.04.1975 г. в Пловдив.

През 2000 г. се дипломира като магистър по макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Преди това завършва „Радиоелектронно и авиобордно оборудване на летателни апарати“ в Техникум по механотехника, Пловдив. Владее английски език.

Специализира „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Азиатско-тихоокеански университет Рицумейкан и преминава квалификация „Развитие на човешките ресурси“ в университета Токай, Токио. Има завършени специализирани курсове „Защита на класифицираната информация“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС и „Управление на проекти“ от Българска асоциация по управление на проекти. Вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO 9001-2000 и BS EN ISO 10011 и консултант по SAP R/3.

Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии.

Кариерата му започва в Министерство на финансите през 1998 г. като стажант в дирекция „Информационни, комуникационни и управленски технологии“, а през 2000 г. е специалист в дирекция „Бюджет“.

В „Информационно обслужване“ АД започва работа през 2001 г. В периода до 2006 г. последователно преминава през позициите на Експерт, Началник отдел „Трезор“, Технически директор и Търговски директор на компанията.

В периода 2006 - 2012 г. е консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии. Ръководи проекти в Агенция по вписванията „Единен електронен търговски регистър“, „Информационна система Кадастър и имотен регистър“ (част Имотен регистър) и „Развитие на човешките ресурси в АВ“.

През ноември 2012 г. се завръща в „Информационно обслужване“ на позицията Изпълнителен директор, която заема до юли 2013 г. От януари 2015 г. отново поема поста на Изпълнителен директор в компанията и член на Съвета на директорите.

История

Историята на „Информационно обслужване“ АД започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години „Информационно обслужване“ се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут „Информационно обслужване“ АД.

Качество

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

Политика по управление

Антикорупционна политика

Правила за достъп до обществена информация

Правила за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители на „Информационно обслужване“ АД

Етичен кодекс

Политика за оповестяване на информация

Нашият екип

Стамо Петков

Главен разработчик

Нуждае се от още сървъри...

Ралица Цолова

Мултимедиен дизайнер

Ралица обича опростения и изчистен дизайн. Тя разработва оформлението на интернет страници, проектира дизайна на рекламни материали, създава проекти на лога, визитки,външен вид на продукти или материали, свързани с рекламните кампании на клиентите.

Иван Божанов

Главен програмист

Пенка Борисова

Ръководител отдел „Правен“

Илиян Григоров

Главен администратор САП

Мая Ванева

Ръководител финансов отдел

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Ренета К. Петкова

Специалист

Отто Бакалов

Главен системен администратор

Илия Горанов

Ръководител отдел „Web технологии“

Носител на наградата „Сърдит смърф“. Не обича недовършените работи, заради което често страда.

Зорница Лазарова

Одитор

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Мария Момчева

Главен юрисконсулт

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 580

Висококвалифицирани специалисти.

50 г.

Над 50 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2015 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.