Страница За компанията

Мисия

Да работим за изграждане на електронното управление в България

Компанията има екип с над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има перфектна клонова структура, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

Съвет на директорите

Валери Борисов

Валери

Борисов

Председател

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Заместник-председател

проф. Михаил Константинов

проф. Михаил

Константинов

Член

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член и изпълнителен директор

Валери Борисов

Валери

Борисов

Председател на СД

Роден на 03.08.1964 г. в Перник

Завършва ВМЕИ “Ленин” в София, специализира в сферата на информационните технологии, управление на комплексни проекти и на човешките ресурси.

Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление.

На два пъти заема поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – от ноември 2014 г. до януари 2017 г. и преди това от октомври 2011 г. до май 2013 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

В периода септември 2013 г. до януари 2014 г. е съветник на кмета в Столична община.

Търговски директор в „Advanced Business Technologies“ в периода 2008 - 2010 г.

В продължение на тринайсет години – от 1995 г. до 2008 г. работи в IBM Bulgaria Ltd., където завежда отдел „Държавен и здравен сектор“.

В периода от август 2012 г. до юли 2013 г. е последователно Председател на Съвета на директорите и Заместник-председател на Съвета на директорите в „Информационно обслужване“ АД.

От януари 2015 г. отново се завръща в дружеството на позицията заместник-председател на Съвета на директорите, която заема до април 2021 г. От април 2021 г. е избран за председател на Съвета на директорите.

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Заместник-председател на СД

Родена на 19.09.1978 г. в Ловеч

Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. Завършила е Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч. Владее френски и английски език.

През периода 2003 – 2006 г. е последователно експерт и юрисконсулт, а от 2006 г. е адвокат по гражданско, търговско и административно право, член на Ловешка адвокатска колегия.

Утвърден експерт в областта на Изборното законодателство. От 2008 г. до 2017 г. е последователно член и председател на Общинска избирателна комисия Ловеч, Председател на Районна избирателна комисия в 11 изборен район – Ловешки в изборите за Народно събрание 2017 г.; в изборите за президент и вицепрезидент на Република България 2016 г. и Национален референдум 2016 г.; в Парламентарни избори 2014 г.; в изборите за членове на Европейския парламент 2014 г.; в Парламентарни избори 2013 г. и в Национален референдум 2013 г. Председател е на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2012 - 2013 г. и на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2018 – 2019 г.

В „Информационно обслужване“АД е член на Съвета на директорите от януари 2015 г. Тази позиция заема до април 2021 г., когато е избрана за заместник-председател.

проф. Михаил Константинов

проф. Михаил

Константинов

Член на СД

Роден на 5 март 1948 година в София.

Завършва магистратура по математика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доктор по математика от Института по математика на БАН.

Професионалната му биография включва заемани длъжности като професор по математика в Университета по архитектура, строителство и геодезия и в Европейския политехнически университет; заместник-ректор на УАСГ и ЕПУ; експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация; член на Научната комисия на ВАК по електротехнически науки, електроника и автоматика; член на СНС по механика и приложна математика към ВАК; академик на Българската академия на науките и изкуствата; член и заместник-председател на Централната избирателна комисия; международен координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ОSCЕ; сътрудник на Международната фондация за изборни системи IFES; представител на България в Международната асоциация на изборните администрации; представител на България в Съвета на Европа по електронно гласуване; изпълнителен директор на Агенцията за прогнози и анализи; председател на Българската асоциация по изборни системи.

Научните му интереси са насочени към теми като: теория на матриците; теория на оптималното управление; числени методи; изборна математика; стандарти и технологии за електронно гласуване. Има отпечатани 20 книги по математика и теория на управлението и над 500 научни статии. Рецензент е на международни издания и научни форуми; референт на реферативните журнали Mathematical Reviews и Zentralblatt MATH. Участник е в над 200 научни конференции и конгреси, както и в проекти на НАТО и ЕС.

Членство в научни организации: Американско математическо общество, Дружество за научен софтуер NICONET; Софтуерна организация WGS; Дружество по софтуерни разработки и технологии IICREST; Съюз на математиците в България; Съюз на учените в България.

През 2012-2013 г. е член и председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД. От януари 2015 г. до април 2021 г. е председател на Съвета на директорите. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите.

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член на СД

Образованието си завършва в Лондон, Великобритания – Магистър по Бизнес компютинг от Университета Уестминстър.

Стартира кариерата си на ИТ експерт като част от екипа на ИТ отдела на Банка Пиреос България. Продължава развитието си в Англия към една от големите фериботни компании, Wightlink като Мениджър по контрол на качеството. По-късно преминава към компания "Кубик" като Ръководител на проекти.

В „Информационно обслужване“ е Ръководител на екип. Има десет години опит в областта на ръководенето на ИТ проекти, планирането, изготвянето и изпълнението на стратегии за разработване на различни софтуерни продукти, както и изпълнението на обучителни програми.

Притежава различни международни сертификати - PRINCE2, ITIL,BCS.

Член e на Съвета на директорите от януари 2015 г.

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член на СД и изпълнителен директор

Роден на 09.04.1975 г. в Пловдив.

През 2000 г. се дипломира като магистър по макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Преди това завършва „Радиоелектронно и авиобордно оборудване на летателни апарати“ в Техникум по механотехника, Пловдив. Владее английски език.

Специализира „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Азиатско-тихоокеански университет Рицумейкан и преминава квалификация „Развитие на човешките ресурси“ в университета Токай, Токио. Има завършени специализирани курсове „Защита на класифицираната информация“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС и „Управление на проекти“ от Българска асоциация по управление на проекти. Вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO 9001-2000 и BS EN ISO 10011 и консултант по SAP R/3.

Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии.

Кариерата му започва в Министерство на финансите през 1998 г. като стажант в дирекция „Информационни, комуникационни и управленски технологии“, а през 2000 г. е специалист в дирекция „Бюджет“.

В „Информационно обслужване“ АД започва работа през 2001 г. В периода до 2006 г. последователно преминава през позициите на Експерт, Началник отдел „Трезор“, Технически директор и Търговски директор на компанията.

В периода 2006 - 2012 г. е консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии. Ръководи проекти в Агенция по вписванията „Единен електронен търговски регистър“, „Информационна система Кадастър и имотен регистър“ (част Имотен регистър) и „Развитие на човешките ресурси в АВ“.

През ноември 2012 г. се завръща в „Информационно обслужване“ на позицията Изпълнителен директор, която заема до юли 2013 г. От януари 2015 г. отново поема поста на Изпълнителен директор в компанията и член на Съвета на директорите.

История

Историята на „Информационно обслужване“ АД започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години „Информационно обслужване“ се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут „Информационно обслужване“ АД.

Качество

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

  • ISO 9001:2015 – за управление на качество
  • ISO/IEC 27001:2013 – за управление на информационната сигурност
  • ISO/IEC 20000-1:2018 – за управление на предоставяните ИТ услуги
  • LSTI N°1642-131-V1.0 от 18 юли 2019 - издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати

Политика по управление

Антикорупционна политика

Правила за достъп до обществена информация

Правила за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители на „Информационно обслужване“ АД

Етичен кодекс

Нашият екип

Димитър Владимиров

Консултант САП

Илиян Григоров

Главен администратор САП

Ралица Цолова

Мултимедиен дизайнер

Ралица обича опростения и изчистен дизайн. Тя разработва оформлението на интернет страници, проектира дизайна на рекламни материали, създава проекти на лога, визитки,външен вид на продукти или материали, свързани с рекламните кампании на клиентите.

Илия Горанов

Ръководител отдел „Web технологии“

Носител на наградата „Сърдит смърф“. Не обича недовършените работи, заради което често страда.

Мария Момчева

Главен юрисконсулт

Ренета К. Петкова

Специалист

Зорница Лазарова

Одитор

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Пенка Борисова

Ръководител отдел „Правен“

Отто Бакалов

Главен системен администратор

Мая Ванева

Ръководител финансов отдел

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Иван Божанов

Главен програмист

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 300

Висококвалифицирани специалисти.

45 г.

Над 45 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2015 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.