Мисия

Да работим за изграждане на електронното управление в България

Компанията има екип с над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има перфектна клонова структура, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Да бъдем единен системен интегратор на държавната администрация

Съвет на директорите

проф. Михаил Константинов

проф. Михаил

Константинов

Председател

Валери Борисов

Валери

Борисов

Заместник-председател

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Член

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член и изпълнителен директор

проф. Михаил Константинов

проф. Михаил

Константинов

Председател на СД

Роден на 5 март 1948 година в София.

Завършва магистратура по математика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Доктор по математика от Института по математика на БАН.

Професионалната му биография включва заемани длъжности като професор по математика в Университета по архитектура, строителство и геодезия и в Европейския политехнически университет; заместник-ректор на УАСГ и ЕПУ; експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация; член на Научната комисия на ВАК по електротехнически науки, електроника и автоматика; член на СНС по механика и приложна математика към ВАК; академик на Българската академия на науките и изкуствата; член и заместник-председател на Централната избирателна комисия; международен координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ОSCЕ; сътрудник на Международната фондация за изборни системи IFES; представител на България в Международната асоциация на изборните администрации; представител на България в Съвета на Европа по електронно гласуване; изпълнителен директор на Агенцията за прогнози и анализи; председател на Българската асоциация по изборни системи.

Научните му интереси са насочени към теми като: теория на матриците; теория на оптималното управление; числени методи; изборна математика; стандарти и технологии за електронно гласуване. Има отпечатани 20 книги по математика и теория на управлението и над 500 научни статии. Рецензент е на международни издания и научни форуми; референт на реферативните журнали Mathematical Reviews и Zentralblatt MATH. Участник е в над 200 научни конференции и конгреси, както и в проекти на НАТО и ЕС.

Членство в научни организации: Американско математическо общество, Дружество за научен софтуер NICONET; Софтуерна организация WGS; Дружество по софтуерни разработки и технологии IICREST; Съюз на математиците в България; Съюз на учените в България.

През 2012-2013 г. е член и председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД. От януари 2015 г. е председател на Съвета на директорите.

Валери Борисов

Валери

Борисов

Заместник-председател на СД

Роден на 03.08.1964 г. в Перник

Завършва ВМЕИ “Ленин” в София, специализира в сферата на информационните технологии, управление на комплексни проекти и на човешките ресурси.

Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление.

На два пъти заема поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – от ноември 2014 г. до януари 2017 г. и преди това от октомври 2011 г. до май 2013 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

В периода септември 2013 г. до януари 2014 г. е съветник на кмета в Столична община.

Търговски директор в „Advanced Business Technologies“ в периода 2008 - 2010 г.

В продължение на тринайсет години – от 1995 г. до 2008 г. работи в IBM Bulgaria Ltd., където завежда отдел „Държавен и здравен сектор“.

В периода от август 2012 г. до юли 2013 г. е последователно Председател на Съвета на директорите и Заместник-председател на Съвета на директорите в „Информационно обслужване“ АД.

От януари 2015 г. отново се завръща в дружеството на позицията Заместник-председател на Съвета на директорите.

Валентина Недялкова

Валентина

Недялкова

Член на СД

Родена на 19.09.1978 г. в Ловеч

Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. Завършила е Езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч. Владее френски и английски език.

През периода 2003 – 2006 г. е последователно експерт и юрисконсулт, а от 2006 г. е адвокат по гражданско, търговско и административно право, член на Ловешка адвокатска колегия.

Утвърден експерт в областта на Изборното законодателство. От 2008 г. до 2017 г. е последователно член и председател на Общинска избирателна комисия Ловеч, Председател на Районна избирателна комисия в 11 изборен район – Ловешки в изборите за Народно събрание 2017 г.; в изборите за президент и вицепрезидент на Република България 2016 г. и Национален референдум 2016 г.; в Парламентарни избори 2014 г.; в изборите за членове на Европейския парламент 2014 г.; в Парламентарни избори 2013 г. и в Национален референдум 2013 г. Председател е на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2012 - 2013 г. и на Избирателна комисия за избор на органи на Ловешка адвокатска колегия и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната през 2018 – 2019 г.

В „Информационно обслужване“АД е Член на Съвета на директорите от януари 2015 г.

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член на СД

Образованието си завършва в Лондон, Великобритания – Магистър по Бизнес компютинг от Университета Уестминстър.

Стартира кариерата си на ИТ експерт като част от екипа на ИТ отдела на Банка Пиреос България. Продължава развитието си в Англия към една от големите фериботни компании, Wightlink като Мениджър по контрол на качеството. По-късно преминава към компания "Кубик" като Ръководител на проекти.

В „Информационно обслужване“ е Ръководител на екип. Има десет години опит в областта на ръководенето на ИТ проекти, планирането, изготвянето и изпълнението на стратегии за разработване на различни софтуерни продукти, както и изпълнението на обучителни програми.

Притежава различни международни сертификати - PRINCE2, ITIL,BCS.

Член e на Съвета на директорите от януари 2015 г.

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член на СД и изпълнителен директор

Роден на 09.04.1975 г. в Пловдив.

През 2000 г. се дипломира като магистър по макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Преди това завършва „Радиоелектронно и авиобордно оборудване на летателни апарати“ в Техникум по механотехника, Пловдив. Владее английски език.

Специализира „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Азиатско-тихоокеански университет Рицумейкан и преминава квалификация „Развитие на човешките ресурси“ в университета Токай, Токио. Има завършени специализирани курсове „Защита на класифицираната информация“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС и „Управление на проекти“ от Българска асоциация по управление на проекти. Вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO 9001-2000 и BS EN ISO 10011 и консултант по SAP R/3.

Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии.

Кариерата му започва в Министерство на финансите през 1998 г. като стажант в дирекция „Информационни, комуникационни и управленски технологии“, а през 2000 г. е специалист в дирекция „Бюджет“.

В „Информационно обслужване“ АД започва работа през 2001 г. В периода до 2006 г. последователно преминава през позициите на Експерт, Началник отдел „Трезор“, Технически директор и Търговски директор на компанията.

В периода 2006 - 2012 г. е консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии. Ръководи проекти в Агенция по вписванията „Единен електронен търговски регистър“, „Информационна система Кадастър и имотен регистър“ (част Имотен регистър) и „Развитие на човешките ресурси в АВ“.

През ноември 2012 г. се завръща в „Информационно обслужване“ на позицията Изпълнителен директор, която заема до юли 2013 г. От януари 2015 г. отново поема поста на Изпълнителен директор в компанията и член на Съвета на директорите.

История

Историята на „Информационно обслужване“ АД започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години „Информационно обслужване“ се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут „Информационно обслужване“ АД.

Качество

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

  • ISO 9001:2015 – за управление на качество
  • ISO/IEC 27001:2013 – за управление на информационната сигурност
  • ISO/IEC 20000-1:2011 – за управление на предоставяните ИТ услуги
  • LSTI N°1642-131-V1.0 от 18 юли 2019 - издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати

Политика по управление

Антикорупционна политика

Етичен кодекс

Нашият екип

 

Веселина Скумова

Мултимедиен дизайнер

Печатни рекламни материали, уебдизайн, компютърна анимация и представяне. Веселина се занимава и с фотография, както за професионални цели така и за удоволствие. Харесва работата в екип и проекти с обществено значима насоченост. Работи с Microsoft Office, Visual Basic, Adobe Creative Suite, CorelDraw, HTML, CSS и др.

Стамо Петков

Главен разработчик

Нуждае се от още сървъри...

Иван Божанов

Главен програмист

Мая Ванева

Ръководител финансов отдел

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Пенка Борисова

Ръководител отдел „Правен“

Ренета К. Петкова

Специалист

Зорница Лазарова

Одитор

Осъществява дейностите по вътрешен одит на всички структури, политики, програми, дейности и процеси в Дружеството, за съответствие с вътрешните нормативни актове и изискванията на Интегрираната система за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите.

Мария Момчева

Главен юрисконсулт

Илиян Григоров

Главен администратор САП

Отто Бакалов

Главен системен администратор

Любомир Ангелов

Юрисконсулт

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 300

Висококвалифицирани специалисти.

45 г.

Над 45 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2008 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.