Страница За компанията

Мисия

Посветени на изграждането на дигиталното бъдеще на държавата и на непрекъснато усъвършенстване на процесите, ИТ инфраструктурите и информационните системи от национално значение

Компанията има екип с над 640 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има клонова мрежа, покриваща всички областни градове в България.

Вече над 20 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др.

Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти.

„Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Ние сме партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

Визия

Създаваме условията за прозрачна и модерна ИТ трансформация в държавната администрация

ЦенностиИновативност

Имаме капацитета да развиваме нови и креативни продукти, услуги и процеси, които могат да подобрят живота на хората и да увеличат ефективността на институциите. Успяваме както с технологични постижения, така и с нови социални или бизнес модели.

Устойчивост

Поддържаме стабилна репутация като сме символ на здравословен растеж, най-високо качество и иновации, ориентирани към клиентите.

Сигурност

Доверен партньор на държавната администрация и бизнеса, осигуряваме качествени продукти и услуги с висока добавена стойност. Инвестираме постоянно в сигурността на работното място, защита на личните данни и киберсигурността.

Прозрачност

Даваме ясна информация за процесите, продуктите и услугите, ясни правила и процедури, предлагаме откритост във взаимоотношенията с клиентите и партньорите си.

Отговорност

Отдадени сме във всичко, което правим. Определяме ясни цели и концентрираме усилията, вниманието и енергията си върху изпълнението им. Не се страхуваме от новото и непознатото, а приемаме предизвикателствата с желание и отговорно отношение.

Съвет на директорите

Николина Найденова

Николина

Найденова

Председател

Димитър Тодоров

Димитър

Тодоров

Заместник-председател

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член

Дияна Томова

Дияна

Томова

Член

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член и изпълнителен директор

Николина Найденова

Николина

Найденова

Председател на СД

Родена е 1966 г. в Смолян. Завършва Икономическия техникум „Карл Маркс“ в Смолян със специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността“. През 1991 г. завършва Висш институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив (понастоящем Университет по хранителни технологии) и придобива специалност инженер автоматизация на производството, а през 2000 г. завършва пет годишен курс на обучение в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, в специалността „Счетоводство и контрол“.

Професионалният й път се развива изцяло в банковата сфера. През 1993 г. е счетоводител / експерт в Балканбанк АД Смолян, а от 1995 г. до 2005 г. заема същата позиция в Банка Хеброс АД, Асеновград. От 2005 г. до 2023 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД, като последователно заема позициите „Завеждащ сектор“, офис Асеновград, „Управител офис“, Асеновград и „Управител офис“ София. Владее английски и руски език.

Избрана е за независим член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, проведено на 06.02.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление след проведен от АППК конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

Димитър Тодоров

Димитър

Тодоров

Заместник-председател на СД

Роден е на 20.06.1984 г. в София.

Придобива своята първа магистратура по частно и наказателно право от университета „София – Антиполис” в Ница, (Франция) през 2008 г. Година по-късно (през 2009 г.) придобива и втора магистратура, по право на търговската несъстоятелност, от същия университет.

През 2010 г. е вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия. През 2014 г. е вписан като представител по индустриална собственост в регистъра към Българско патентно ведомство (ПВ), както и в списъка към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). През същата година е вписан като синдик в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.

Считано от 2011 г. практикува своята адвокатска дейност в адвокатска кантора „Тодоров ЛЛП“. Разполага с богат опит в областта на консултация и правно обслужване на местни и чуждестранни клиенти. Специализирал е в сфери като търговско и договорно право, право на търговската несъстоятелност, право на интелектуалната собственост, конкурентно право, защита на личните данни, строителство и недвижими имоти, процесуално представителство, чуждестранни инвестиции.

Избран е за представител на държавата в Съвета на директорите за срок съгласно чл.53, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, проведено на 27.10.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

Юлияна Калчева

Юлияна

Калчева

Член на СД

Образованието си завършва в Лондон, Великобритания – Магистър по Бизнес компютинг от Университета Уестминстър.

Стартира кариерата си на ИТ експерт като част от екипа на ИТ отдела на Банка Пиреос България. Продължава развитието си в Англия към една от големите фериботни компании, Wightlink като Мениджър по контрол на качеството. По-късно преминава към компания "Кубик" като Ръководител на проекти.

В „Информационно обслужване“ е Ръководител на екип. Има десет години опит в областта на ръководенето на ИТ проекти, планирането, изготвянето и изпълнението на стратегии за разработване на различни софтуерни продукти, както и изпълнението на обучителни програми.

Притежава различни международни сертификати - PRINCE2, ITIL,BCS.

Избрана е за член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 22.12.2014 г. за 5-годишен мандат и от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 16.12.2019 г. за нов 5-годишен мандат, който е прекратен предсрочно на 05.03.2021 г.

Избрана е за представител на държавата в Съвета на директорите на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, проведено на 05.03.2021 г. по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след проведен от МТИТС конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

Дияна Томова

Дияна

Томова

Член на СД

Родена е на 02.02.1970 г. в Несебър.

През 1988 г. завършва езикова гимназия „Васил Левски“ в Бургас с руски и немски езици. През 2000 г. придобива степен Бакалавър в Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов“ специалност „Икономика на търговията“. Има магистърски степени, специалност „Финанси“ от Бургаски свободен университет, специалност „Юридическа психология“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. През 2004 г. придобива педагогическа правоспособност от Тракийски университет, Стара Загора с право да преподава икономически дисциплини в професионални гимназии. През 2007 г. завършва „Право“ във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и придобива юридическа правоспособност. От 2018 г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Има допълнителна специализация в областта на търговската медиация.

През периода 1998-2002 г. работи последователно като експерт, началник отдел и зам.-директор в НЦОВС към Министерство на образованието - Национален детски комплекс – Равда. От 2004 г. до 2008 г. е член на съвета на директорите на ЕГИДА – София ЕАД. От 2008 г. развива собствен бизнес. Има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги, недвижимите имоти, обучението по професии и специалности, както и при посредничество по наемане на работа на територията на Република България и чужбина. Притежава богат опит в организирането и провеждането на курсове и семинари за личностно развитие, мотивация и работа в екип с над 30 проведени семинара.

Избрана е за независим член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, проведено на 06.02.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление след проведен от АППК конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

Ивайло Филипов

Ивайло

Филипов

Член на СД и изпълнителен директор

Роден на 09.04.1975 г. в Пловдив.

През 2000 г. се дипломира като магистър по макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Преди това завършва „Радиоелектронно и авиобордно оборудване на летателни апарати“ в Техникум по механотехника, Пловдив. Владее английски език.

Специализира „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Азиатско-тихоокеански университет Рицумейкан и преминава квалификация „Развитие на човешките ресурси“ в университета Токай, Токио. Има завършени специализирани курсове „Защита на класифицираната информация“ в Института за следдипломна квалификация на УНСС и „Управление на проекти“ от Българска асоциация по управление на проекти. Вътрешен одитор по системи за качество BS EN ISO 9001-2000 и BS EN ISO 10011 и консултант по SAP R/3.

Утвърден експерт в сферата на бизнес развитието и мениджмънта в областта на информационните и комуникационни технологии.

Кариерата му започва в Министерство на финансите през 1998 г. като стажант в дирекция „Информационни, комуникационни и управленски технологии“, а през 2000 г. е специалист в дирекция „Бюджет“.

В „Информационно обслужване“ АД започва работа през 2001 г. В периода до 2006 г. последователно преминава през позициите на Експерт, Началник отдел „Трезор“, Технически директор и Търговски директор на компанията.

В периода 2006 - 2012 г. е консултант по информационни, комуникационни и управленски технологии. Ръководи проекти в Агенция по вписванията „Единен електронен търговски регистър“, „Информационна система Кадастър и имотен регистър“ (част Имотен регистър) и „Развитие на човешките ресурси в АВ“.

С решение на Общото събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 15.10.2012 г. е избран за член на Съвета на директорите за 5–годишен мандат. С решение на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД от 16.10.2012 г. е избран за изпълнителен директор. Правомощията му като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор са прекратени предсрочно с решение на Общото събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 22.07.2013 г.

Избран е за член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 22.12.2014 г. за 5-годишен мандат и от Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване” АД, проведено на 16.12.2019 г. за нов 5-годишен мандат, който е прекратен предсрочно на 05.03.2021 г.

Избран е за представител на държавата в Съвета на директорите на Общо събрание на акционерите на „Информационно обслужване“ АД, проведено на 05.03.2021 г. по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след проведен от МТИТС конкурс по Закона за публичните предприятия.

Считано от 05.01.2015 г. е изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД.

Като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

История

Историята на „Информационно обслужване“ АД започва през 1970 г. със създаването на Държавно стопанско обединение МОСИ. През 1974 г. обединението се трансформира в Научно-производствено обединение „Автоматизация“. Три години по-късно, през 1977 г., е създаден Комитетът по единната система за социална информация (КЕССИ), който интегрира статистическата дейност в държавата и Единната система за социална информация (ЕССИ).

На базата на КЕССИ, през 1984 г. е създаден Комитет за социална информация (КСИ), от който през 1986 г. е изградено Стопанско обединение „Информационно обслужване“. През следващите години „Информационно обслужване“ се преобразува първо в държавна компания, след това в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно участие, а през 1997 г. придобива сегашния си статут „Информационно обслужване“ АД.

Сертификати и политики

В компанията има внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление по стандартите:

Политика по управление

Антикорупционна политика

Правила за достъп до обществена информация

Правила за провеждане на търг и конкурс, и за сключване на договори за наем с работници и служители на „Информационно обслужване“ АД

Етичен кодекс

Политика за оповестяване на информация

Устав на Информационно обслужване АД

26

Клона във всички областни градове в страната.

над 640

Висококвалифицирани специалисти.

50 г.

Над 50 години сме лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор.

ISO 9001:2015 за управление на качеството.

ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги.

Партньори

с водещи глобални ИТ компании, ние предоставяме на нашите клиенти последно поколение информационни и комуникационни технологии и услуги.