Процедури

22 Април, 2019 - 10 Май, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Стара Загора

Дванадесет броя паркоместа, всяко с площ 12.50 кв. м., находящи се в западната част на имота, собственост на „Информационно обслужване“ АД в гр. Стара Загора