Процедури

27 Юни, 2019 - 02 Юли, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижими имоти в клон Стара Загора

Две помещения с обща площ 180 кв. м. (помещение № 217-2 с площ 148,00 кв. м. и помещение № 217-1 с площ 32,00 кв. м.), предназначени за производствена дейност, в сграда „Ниско тяло“, етаж 2, собственост на „Информационно обслужване“ АД – клон Стара Загора