Процедури

20 Септември, 2019 - 01 Октомври, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Хасково

Помещение с площ 40 квадратни метра, предназначено за офис.