Процедури

12 Февруари, 2021 - 02 Март, 2021

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 2 свързани помещения, предназначени за производствена дейност, с обща площ 127,60 кв. м. в клон Кърджали

Предишна процедура

Процедура за избор на доставчик за „Доставка на нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси с цел надграждане на инфраструктурата за съхранение на данни на центровете за обработка на данни, с локации „Л. Станчев“ № 11 и „П. Волов“№ 2"

02 Февруари, 2021 - 12 Февруари, 2021