Процедури

02 Април, 2021 - 15 Април, 2021

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 48,00 кв.м за поставяне на преместваем обект в клон Сливен