Процедури

05 Април, 2021 - 19 Април, 2021

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение с площ 132,00 кв.м в клон Варна