Процедури

27 Април, 2021 - 10 Май, 2021

Търг с явно наддаване в клон Ямбол за отдаване под наем на терен с площ 16 кв.м за поставяне на павилион за търговска дейност