Страница Процедури

Процедури

12 Юли, 2021 - 27 Юли, 2021

Търг с тайно наддаване в клон Варна за отдаване под наем на обособена част от поземлен имот с площ 2102,00 кв.м, с предназначение: склад