Страница Процедури

Процедури

18 Октомври, 2021 - 02 Ноември, 2021

Търг с явно наддаване в клон Хасково за отдаване под наем на помещение (стая № 205) с площ 19,50 кв.м