Страница Процедури

Процедури

16 Ноември, 2021 - 02 Декември, 2021

Търг с явно наддаване в клон Пловдив за отдаване под наем на стая № 602 с площ 17,70 кв.м и стая № 603-604 с площ 97,00 кв.м