Страница Процедури

Процедури

28 Февруари, 2023 - 14 Март, 2023

Търг с явно наддаване в клон Сливен за отдаване под наем на помещение № 4 с площ 22 кв. м, предназначено за търговска дейност